Mere end bare brand

Brandmænd laver meget andetw645 arbejde end bare at slukke brande rundt om i landet. De har en generel uddannelse i at sikre områder, så en brand ikke spreder sig, og denne viden kan herefter benyttes til meget andet. Med en brandbil kan de nemt komme ud til områder, som er ramt af oversvømmelser og stormflod, og deres viden og det udstyr, som de har med i bilen, kan være med til at sikre boligområder fra vandmassernes hærgen. Noget, der er meget aktuelt for tiden med de mange skybrud, der løbende rammer hele landet.
Brandmænd tager også ud til oversvømmede kældre, hvor de kan sikre dem mod yderligere skader. De kan også være en del af et vagtberedskab, som rykker ud ved alarmer.
Er der fare for en større brand i naturen, som kan sprede sig og ødelægge plante- og dyreliv i et større område, så er brandmændenes arbejde ikke kun at stoppe ilden, men også at forhindre, at ilden spreder sig til et større område. Det kan gøres ved at sikre området med alt fra at grave grøfter for at starte en modbrand, som går mod den anden brand og meget andet.
Som brandmand kan man arbejde både på fuldtid ved et kommunalt redningsberedskab eller hos et firma, som Falck, men det er også muligt at være brandmand på deltid eller som frivillig.
Så får man muligheden for at deltage på festivaller og lignende, hvor der skal være et korps af brandmænd til stede, hvis der skulle ske noget. Er de tæt på, så kan en katastrofe undgås, og selvfølgelig deltager brandmænd i generelt redningsarbejde, da førstehjælp er en stor del af både uddannelsen og arbejdet, og det er noget, alle brandmænd skal holde ved lige. Ved ulykker, også dem der ikke relaterer til brand, kan brandmænd være med til at redde liv og sikre de tilskadekommende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *