At være brandmand og være en del af det udstyr, som brandmændene bruger, kræver en del, og det har det altid gjort. Alene det at blive uddannet brandmand kræver sin mand, der er store krav til den fysiske del af arbejdet, man skal være i en exceptionel god form, og det er noget, som man skal holde ved lige i al den tid, man arbejder som brandmand. Hvis man ikke kan bestå de generelle krav for den fysiske formåen, så kommer man ikke til at være en del af korpset, indtil man igen kan tage prøven og bestå. Der er ingen kære mor, og prøverne skal bestås. Det er kun en selv, som kan gøre noget ved det.
Den samme iver som brandmændene sætter i at være i god form, bliver også brugt på deres udstyr og på de brandbiler, som de bruger til daglig. Bilerne bliver passet og plejet efter alle kunstens regler, så de til enhver tid fremstår så pæne som mulige. Udstyret er så vigtigt, at det gennemgår sikkerhedsundersøgelser og konstant bliver testet og vedligeholdt på samme måde. Bilerne og brandmændene skal nemlig kunne stå distancen ved daglig brug uden på nogen måde at fejle.
De krav, der stilles til alt, som har med brandmandskorpset at gøre, er nødvendige. Det har igen og igen vist sig, at er der nogen eller noget, som ikke lever op til de krav, som stilles, eller hvis udstyret er for slidt, så kommer brandfolkene til skade eller mister livet.
Hvis man er interesseret i at blive brandmand, så kan man på hjemmesiderne under for eksempel Københavns Brandvæsen finde alle de oplysninger, som man skal bruge. Der kan man ved selvsyn se, alle de krav som stilles til en, hvis man skal kunne blive optaget i korpset, som til daglig passer på os alle og sikrer, at man ikke brænder inde, eller at vores ejendomme brænder ned.